Rücken-Akt (Kunst) - Carl Josef Bauer

Blanc Kunstverlag

€151,00
Rücken-Akt (Kunst), Original Radierung
Künstler: Carl Josef Bauer
Drucktechnik: Original Radierung
Druckmaß (Breite x Höhe): 15 cm x 13 cm

What Our Customers Think